Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och hälsa

Trygghet, studiero och inflytande är avgörande för elevernas resultat. Mentorer och arbetslag har stöd av elevhälsoteam och trygghetsteam i sitt arbete.

Barn leker i en ring. Foto: Mostphotos

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling. På Vega skola arbetar personal, elevhälsa, fältassistenter och elever aktivt för att alla ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt.

Vi arbetar med inlyssnande förhållningssätt och har fokus på att se möjligheter, istället för hinder. På Vega skola råder nolltolerans av diskriminering eller kränkande behandling.

Skolan kommer att ha tillgång till en skolgård där ny och modern utrustning uppmuntrar till lek och rörelse. Utöver skolgården kommer eleverna ha tillgång till en närliggande park som ska anläggas av kommunen. Högstadiets elever kommer ha tillgång till café, biljardbord och sällskapskapsspel i våra moderna och luftiga kommunikationsytor.

Under hela skoldagen kommer många vuxna från olika yrkesgrupper att finnas tillgängliga för elevernas utveckling och lärande.

Senast uppdaterad: 17 april 2023